Olympijský den 4. – 5. tříd

Dne 30. září proběhl v Kunovském lese olympijský den 4. – 5. ročníků. Čtvrté ročníky absolvovaly přespolní běh v kategoriích chlapci a dívky. Na prvních místech se umístili Tadeáš Sobek IV. B a Markéta Staufčíková IV. A. Žáci 5. ročníku plnili úkoly na stanovištích v pětičlenných nebo čtyřčlenných hlídkách. Vyzkoušeli si hod granátem, přenos raněného, kimovu hru, pavučinu a hledání pokladu. Nejlepší hlídkou se stala hlídka číslo 9 ve složení Jakub Mišťúrik, Petr Šváček, Michal Štulír a Vojtěch Giesl. 

Sdílejte!