Sběr papíru

Milí žáci a vážení rodiče, ve čtvrtek 9. října (II. stupeň) a v úterý 14. října (I. stupeň) se uskuteční podzimní sběr papíru.
Tříděný papír sbíráme a vážíme v areálu školy ráno od 7.00 do 7.35 a odpoledne od 14.00 do 17.00 hod. Vyučování nebude přerušeno. Papír je nejlépe připravit tříděný, a to zvlášť noviny a časopisy spolu s ostatními tiskovinami – letáky, kancelářskými papíry, knihami bez desek a novinami. Papír svažte pevně provázkem. Nesbíráme kartony a krabice, protože zabírají místo a mají velmi nízkou hodnotu. Od dnešního dne až do sběru mohou rodiče a děti vozit velké množství papíru (nad 100 kg) přímo do Sběrných surovin v Uherském Hradišti na ulici Průmyslová 1147. Evidence odevzdaného papíru se provádí na školu, třídu a jméno žáka. Doklad od sběru odevzdejte třídním. Každá třída má možnost se zúčastnit soutěže ve sběru, a tak získat umístění a ocenění. Na I. stupni třída, která odevzdá největší množství papíru, získá dort. Třídy, které se umístí na druhém a třetím místě dostanou sladkou odměnu. Na II. stupni vítězná třída získává den s vlastním programem (započítává se podzimní i jarní sběr).

Sdílejte!