Zahájení školního roku

Školní rok zahajujeme v pondělí 1. září, na II. stupni v 8 hodin na školním hřišti, na I. stupni v 9 hodin na školním dvoře.
V úterý 9. září proběhnou třídní schůzky 1. a 6. ročníku.

Informace pro strávníky:  Všichni dosavadní strávníci (žáci 6. – 8. ročníku) jsou od úterý 2. 9. přihlášení na oběd. Změny ve stravování si mohou vyřídit od středy 27. 8. v době od 8 do 12 hodin osobně nebo telefonicky (572 541 535), případně na jidelna@zsstmesto.cz.Žáci 5. ročníku, kteří se stravovali na I. stupni, budou převedeni do evidence 2. stupně automaticky. Od středy 27. 8. od 8 do 12 hodin si zakoupí stravovací kartu (30,- Kč) a domluví začátek odběru stravy. V této době se mohou přihlásit i noví zájemci.

Sdílejte!