Rozloučení s deváťáky

Ve čtvrtek 26. června jsme se slavnostně rozloučili s vycházejícími žáky.
Z naší školy odcházeli žáci pěti tříd. Za přítomnosti starostů Starého Města pana Josefa Bazaly a Jalubí pana Karla Malovaného se se žáky rozloučili třídní učitelé, ředitel školy a především rodiče. Žáci obdrželi pamětní list školy a Města Starého Města. V průběhu rozloučení vystoupil sbor a folklórní skupina školy. Přejeme vše vycházejícím žákům, aby se jim v dalším studiu i životě dařilo.
Fotodokumentace z akce je v části Galerie – rozloučení. Uvádíme některé z prací, se kterými se žáci loučili se školou: „Vážený pane starosto, pane řediteli, paní zástupkyně, vážení rodiče a také milí spolužáci. Dnes jsme se sešli, abychom se rozloučili se základní školou a svými spolužáky.  
Když se ohlédnu zpět, tak vidím to nejlepší, co jsem prožil. Vidím radost, zodpovědnost ale také smutek a zklamání, které si prožije každý bez výjimky. Zadívám-li se znovu, radost vysoce převažuje. Pamatuji si, jak jsme byli šťastní, když jsme dostali jedničku a smutní za pětku nebo čtverku. Těch posledních devět let bych si velmi rád zopakoval a prožil. Mnoho věcí bych určitě napravil a někde se více snažil, ale to bohužel nejde a na to, co jsme dělali a jací jsme byli, už můžeme jenom vzpomínat. Teď, když odcházíme ze základní školy, máme v paměti mnoho vzpomínek a ty si chci uchovat navždy. Věřím, že na dalších školách to bude ještě pokračovat, ale to už je budoucnost.
Tímto bych chtěl všem poděkovat za kamarádství a učitelům za vědomosti a zkušenosti do života. Výsledek Vaší práce v nás zůstane do konce života.“Vojtěch Valer, 9.B 
„Vážení učitelé, drazí rodiče, milí žáci,
nastal poslední den ve školním roce, na který se většina těší. Pro některé je tento den něčím výjimečný, končí totiž období, kdy jsme po devět let navštěvovali základní školu a byli jsme ještě dětmi. Ukončením školní docházky se z nás stávají osobnosti s určitým názorem  a pohledem na svět, což také připravilo o nervy mnohé naše učitele a pana ředitele zejména. Chtěli bychom jim poděkovat za nekonečnou trpělivost, shovívavost, upřímný zájem a zkušenosti, které se snažili do nás vložit, neboť jak pravil Seneca: “Neučíme se pro školu, ale pro život“. Ještě jednou bychom Vám chtěli vyjádřit svůj dík a úctu.“
Jiří Pavlica, 9.A  

Sdílejte!