Šesťáci průvodci..

V těchto dnech přichází do budovy II. stupně žáci, kteří od září usednou poprvé do jejich školních lavic.

Nejedná se jenom o místní staroměstské, kteří dosud chodí do jiné budovy, ale také o žáky z Nedakonic, z Jalubí i ze Zlechova. Současní šesťáci se jim stávají průvodci.
A letos poprvé také někteří učitelé navštívili krásnou školičku v Nedakonicích. Děti se jim představily a se svou školou se loučily touto písní:1. SBOHEM ŠKOLO MOJEJÁ UŽ MUSÍM JÍTISBOHEM ŠKOLO MOJEJÁ UŽ MUSÍM JÍTISTARÉ MĚSTO CHCE UŽSTARÉ MĚSTO CHCE UŽNEDAKOŇÁKY MÍTI 2. AČ SE VELMI TĚŠÍMSMUTNO SE MI PŮJDEAČ SE VELMI TĚŠÍMSMUTNO SE MI PŮJDEPŘECE JENOM TADY PŘECE JENOM TADY NĚKDY TO I UJDE 3. VE STARÁKU „HOLA“ŠKOLA NA NÁŠ VOLÁVE STARÁKU „HOLA“ŠKOLA NA NÁS VOLÁSEŠITY NAKUPTEMOZKY VYTRÉNUJTEHLAVNĚ SE VŽDY UČTE 4. UČIT SE NEBUDEMMÁME VŠECHNO V HLAVĚUČIT SE NEBUDEMMÁME VŠECHNO V HLAVĚZVLÁDNEME TO SKVĚLEZVLÁDNEME TO SMĚLE ZVLÁDNEME TO HRAVĚ 5. NEBOJTE SE TADYVŽDYCKY SI VZPOMENEMNEBOJTE SE TADY VŽDYCKY SI VZPOMENEMJAK NÁM DOBŘE BYLOKDYŽ SE TADY HRÁLOS NÁLADOU A ELÁNEM 6. KONEC UŽ JE TADYDOBRÝ JISTĚ BUDEKONEC UŽ JE TADYDOBRÝ JISTĚ BUDEPRÁZDNINY JSOU DLOUHÉPRÁZDNINY JSOU DLOUHÉNEDĚSME SE PŘEDEM  

Sdílejte!