Filmový festival Zlín

Dne 2. 6. 2008 se někteří žáci z naší školy spolu s paní učitelkou Jarmilou Tomeškovou a Michaelou Škrabalovou vydali na Filmový festival pro děti a mládež, který probíhal ve Zlíně.

Musím říct, že se všichni moc těšili.. Po 7. hodině ráno jsme už netrpělivě stepovali u I. stupně ZŠ a vyhlíželi náš autobus. Když konečně přijel, tak se všichni nahrnuli dovnitř, a jelo se. V autobuse panovala skvělá nálada.
Po příjezdu do Zlína se celá naše skupina vydala do rádia Zlín, kde jsme se mohli dozvědět něco o tom, jak to v takovém rádiu vlastně funguje. Museli jsme si však pospíšit, abychom stihli pohádku od Zdeňka Trošky Nejkrásnější hádanka. Ještě před začátkem pohádky jsme mohli vidět některé slavné osobnosti jako jsou Dana Morávková, Jan Čenský, Zdeněk Troška, Ladislav Potměšil, Vendula Svobodová, Miroslav Táborský a mnoho dalších. Po ukončení autogramiády a focení začal program, ve kterém byla slavnostně zahájen celý filmový festival. Moderátorských rolí se chopili Dana Morávková a  Jan Čenský. Pak už začala pohádka, kterou všichni ocenili burácivým potleskem. Poté následovala prohlídka výstava s názvem „Tajemný jednorožec“. A jako další byla pro nás připravena výstava filmových klapek. Tímto pro nás skončila návštěva festivalu a čekala nás už jen cesta domů. Domů jsme dojeli plni zážitků a dojmů z krásně prožitého dne. Jana Hrnčiříková, 8. A

Sdílejte!