Vesmírný Den dětí

Ve čtvrtek 29. 5.všechny děti ze druhých tříd oslavily svůj svátek.
Dopoledne plné her a soutěží začalo výšlapem po nově zbudované stezce směrem k řece Moravě. Po krátké svačince jsme se netrpělivě přesunuli do SVČ Klubko, kde pro nás děvčata připravila řadu soutěží. Část dětí procházela jednotlivá stanoviště, ostatní měly možnost se občerstvit a posílit opečeným špekáčkem a chlebem s hořčicí. Jakmile děti splnily úkoly, měly možnost vybrat si drobné dárečky z bohaté tomboly, kterou si za pomoci rodičů navzájem připravily. Nejenom krásné počasí, ale hlavně spokojenost dětí je odměnou všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dopoledne.

Sdílejte!