Soutěž páťáků

V pátek 9. května 2008 proběhla na městském úřadě tradiční soutěž pro žáky 5. ročníku.
Cílem přírodovědné soutěže bylo zjistit všeobecné znalosti žáků z přírodovědy. Děti byly rozděleny do pětičlenných družtev. Žáci řešili 2 testy, poznávali rostliny a živočichy naší přírody.
Nejúspěšnějšími řešiteli byli žáci 5.B (Spáčilová, Hráček, Sadílek, Tománek a Mertová), na druhém místě skončilo družstvo 5.A a na třetím místě družstvo 5.B.
Výhercům blahopřál pan starosta Bazala, od něhož převzali i věcné ceny.
Děkujeme paní A. Pluhařové a její dceři za vynikající organizaci.
 

Sdílejte!