Přírodovědný projekt páťáků

Dne 13. 5. 2008 čekal na naše žáky další projektový den.
Děti navštívily v rámci přírodovědy kunovský les, kde je čekal přírodovědný program na téma Lesy v ohrožení. Žáci si zahráli hru se šátky ve dvojicích a poté řešili samostatně rychlý a stromový kvíz. Nejtěžším úkolem bylo poznávání lesních zvířat a řazení podle rohů a parohů. Na závěr dne se bavili o potravním řetězci zvířat. Děti si odnesly spoustu nových a užitečných vědomostí.

Sdílejte!