Den Země na II. stupni

Ve středu 30.4. proběhl na naší škole v rámci Dne Země sběr papíru a plastových víček. Do sběru se zapojili naši žáci v opravdu bohatém počtu. Celkem bylo nasbíráno 11 tun papíru a 170 kg plastových vršků.
V pátek se naši žáci zapojili do Dne Země, který na naší škole probíhá podle osvědčeného scénaře. Žáci šestého ročníku navštívili staroměstskou firmu Kovosteel, která se zabývá sběrem a recyklací kovových odbadů. Byla pro ně připravena přednáška a exkurze po provozu firmy. Žáci sedmého ročníku se aktivně účastnili sběru odpadu v katastru Starého Města a výsadby zeleně na dětském hřišti. Žáci osmého ročníku absolvovali turistický výšlap za poznáváním přírodní rezervace Chřiby. Počasí bylo krásné a všichni si Dnu Země opravdu užili. Poděkování třídním a doprovázejícím učitelům za perfektní zvládnutí Dne Země.

Sdílejte!