Ekologie v našem srdci

Na jaře 2008 se naše škola zapojila do rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008.
První myšlenkou všeho bylo zkvalitnit výuku žákům v rámci environmentální výchovy. Naším cílem je přiblížit žákům fungování přírody v užších souvislostech.
Do projektu se zapojilo celkem přes 880 základních a středních škol. ZŠ Staré Město prošla spolu s dalšími školami hustým sítem a získala 100 000 Kč dotaci na nákup materiálu pro výuku.
A co pro žáky v rámci projektu připravujeme? Pro žáky všech ročníků besedu se sokolníky firmy Seiferos, někteří žáci 7. ročníku navštíví Zoologickou zahradu na Svatém Kopečku v Olomouci, kde zprostředkovaně poznají život zvířat. Žáci 6. ročníků se vydají do firmy Kovosteel. Tam se seznámí s efektivním tříděním odpadů. Dále se mohou žáci těšit na terénní práce v rámci hodin přírodopisu a volitelných předmětů Chemicko-biologická praktika a Základy ekologie. K tomuto účelu zakoupíme sady pro analýzu vod a půdy. Z finančních prostředků pořídíme lis na rostliny, který poslouží při tvorbě školního herbáře, studijní literaturu pro žáky i učitele, meteorologickou stanici pro dlouhodobé zaznamenávání dat a sledování vývoje počasí, trvalé mikroskopické preparáty pro mikroskopování při laboratorní práci, výuková DVD a CD-ROM a další pomůcky využívané při praktickém studiu přírody.
Žákům základní školy je třeba učivo přiblížit především prakticky a názorně. Našemu záměru  dopomůžeme dotací z MŠMT.

Sdílejte!