Dopravní hřiště

Cyklista a bezpečnost silničního provozu.
V úterý a ve středu si žáci čtvrtých tříd na dopravním hřišti v Uh. Hradišti doplnili své znalosti cyklisty při teoretické části dopravní výuky a prakticky si ověřili své dovednosti při jízdě na kole mezi dopravními značkami na hřišti. Také si mezi sebou zasoutěžili o drobné ceny při jízdě zručnosti. Vše si budou zde ověřovat  ještě jednou v měsíci červnu při testech a jízdě podle dopravních předpisů.

Sdílejte!