Jarní rostliny

Jako každý rok, tak i letos se začátkem jara všude kolem nás příroda probouzí. Součástí výuky prvouky ve druhém ročníku jsou i jarní rostlinky.To je blatouch bahenní. Žlutá svítí v zeleni. Teče tudy bystrá voda, blatouch kvete vedle ní.Děti se učí nejenom rostlinky poznávat, ale i vyhledávat a zjišťovat zajímavé informace o jejich výskytu a využití. V průběhu celého týdne děti shromažďovaly jednotlivé poznatky a spolu s třídní učitelkou věnovaly čas k jejich roztřídění a uspořádání. Pomocí knih, encyklopedií, herbářů a informací nejenom z internetu, ale i od rodičů a prarodičů, se všem podařilo získat mnoho zajímavostí. Součástí projektu byla příprava doma, samostatná práce, práce na počítači s využitím výukového programu a práce ve skupinách. Děti vyhledávaly správné odpovědi týkající se rostlin, porovnávaly barevnost, výskyt a případné využití, kreslily a vystřihávaly jednotlivé jarní rostlinky např. narcis, fialky, sněženky apod. Povídání o jaru a jarních rostlinkách děti zakončily vyrobením knížky plné zábavných úkolů o jaru.

Sdílejte!