Třeťáci v knihovně

Žáci 3.A a 3.B navštívili dětské oddělení knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.
Přestože naši žáci pravidelně absolvují besedy v místní knihovně, zavítali jsme tentokrát do tohoto oddělení, které patří mezi nejlepší v celé České republice
Knihovnice pro žáky připravily besedu o Janu Werichovi a jeho díle. Zajímavé a nové prostředí bylo pro naše žáky nevšedním zážitkem.
Poutavá beseda vzbudila u dětí velký ohlas a jistě podpořila zájem o četbu knih a literaturu.

Sdílejte!