Žáci ZŠ Staré Město na výstavě ve Slováckém muzeu

27. 3. 2008 se zúčastnili žáci, kteří navštěvují volitelný předmět regionální historie, který byl v letošním roce poprvé otevřen a kam se mohou přihlásit zájemci o dějiny svého regionu, exkurze do Slováckého muzea.
Zde je čekala unikátní výstava Uherské Hradiště – za branami středověkého města, která byla velmi dobře uzpůsobena věku žáků. Nejenže se žáci seznámili formou výkladu s pevností Uherské Hradiště, založením města, městskými právy či životem měšťanů, měli také možnost aktivně se zapojit a prověřit si právě získané vědomosti formou her, kvízu, testu, křížovky, doplňovačky a dalších. Nepřehlédnutelné byly také unikátní předměty z muzejních fondů a možnost blíže se s těmito předměty seznámit, popřípadě zjistit, k čemu byly užívány. Celý 80 minutový program se nám moc líbil a určitě jej doporučujeme všem dalším návštěvníkům.

Sdílejte!