Návštěva hasičské zbrojnice

Žáci třetích a čtvrtých tříd rádi přijali pozvání k návštěvě hasičské zbrojnice ve Starém Městě.
Návštěva se uskutečnila ve dnech 27. a 31. března. Nejdříve jsme usedli do zasedací místnosti, kde nás seznámil pan Václav Kotačka,st. s historií, tradicemi a významnými osobnostmi hasičského sboru. Dále s posláním a významem staroměstských hasičů a s činností jejich nástupců v kroužku Mladých hasičů.
V druhé části návštěvy jsem si prohlédli vlastní zbrojnici, hasičská auta a další techniku a vybavení používané při zásazích k záchraně lidských životů, objektů a přírody. Děkujeme Hasičskému sboru ve Starém Městě za pozvání, prohlídku  a odborný výklad.

Sdílejte!