Velikonoční tradice a zvyky

Naši prvňáčci navštívili v pondělí 17. března 2008 budovu Čtyřlístku, kde si pro ně pracovnice ze SVČ Klubko připravily zajímavý velikonoční program.
Děti se rozdělily na dvě skupiny. První část si vyslechla povídání o tom, jak se lidé dříve připravovali na velikonoční svátky několik týdnů dopředu i o tom, jak tyto svátky prožívali. Nejvíce děti zaujal velikonočně laděný stůl, na kterém nechybělo několik druhů krásně vyzdobených kraslic, beránek, zajíček ze slámy, jarní květiny, pomlázka, osení nebo třeba mazanec. Na závěr jsme si společně zopakovali velikonoční říkanky a koledy.Druhá skupinka si mezitím vyrobila velikonoční nálepku, kuřátko a děti si vyzdobily podle fantazie velikonoční vajíčko různými druhy koření. Potom se obě skupiny vyměnily.Strávily jsme s dětmi příjemné dopoledne v předvelikonoční době.

Sdílejte!