Jiří Jilík – Chřiby, hory lidí a mýtů

7. února nás navštívil opět pan Jiří Jilík, který si pro nás připravil besedu o Chřibech. 
Celé povídání jsme začali krátkým videem o Chřibech, chřibských záhadách, zajímavostech a samotné historii Chřibů. Video mělo přibližně 35 min. Jistěže se do filmu nevešly všechny zajímavosti, ale podstata zde byla jasná. Přiblížit všem lidem, jak jsou Chřiby bohaté, cenné a tajemné. Po zhlédnutí videa pan Jilík vyprávěl o městech a vesnicích obléhajících Chřiby. Nikdy jsem netušila, že města, která v mapě nejdou skoro vidět, mohla mít kdysi tak veliký význam a že se dodnes budou vyprávět všelijaké doposud neobjasněné záhady týkajících se právě těchto vesnic. V závěru se zapojil i pan ředitel, který pana Jilíka doslova zahlcoval otázkami týkající se okolních měst i vesnic. Přednáška byla velmi zajímavá a obsahovala spoustu důležitých informací, avšak jedna chybička by se našla, celá přednáška byla opravdu hodně dlouhá.. Doufám, že pan Jilík u nás nebyl naposled a brzy se opět uvidíme. 
                                                                                      Jana Hrnčiříková, 8.A.

Sdílejte!