Zápis dětí

V pátek 8. února proběhl na naší škole zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2008/2009.
Pohádkovou říši jsme v letošním roce nahradili pohádkovým rokem. Každé dítě si vzbudilo svou pohádkovou postavičku básničkou nebo písničkou a ta ho za odměnu provedla čtverem ročních dob. Zde plnily děti jednotlivé úkoly a na závěr dostaly od svého kamaráda medaili za jejich splnění. Tuto medaili si přinesou s sebou do školy ve svůj první školní den. Letošního zápisu se zúčastnilo 105 dětí. 66 dětí je přijato k základnímu vzdělávání a 39 dětí si zažádalo o odklad školní docházky, který musí podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Sdílejte!