Pasování na čtenáře

Ve středu 30. ledna byli na Sokolovně ve Starém Městě žáci 1.tříd slavnostně pasováni na čtenáře.
Hlavní sál sokolovny ožil štěbetajícmi dětmi a pozvanými rodiči. Není divu. Za dětmi přijeli král, královna a rádce z Písmenkového království. Děti je slavnostně přivítaly básničkami a říkankami o abecedě a předvedly své čtenářské dovednosti, které získaly po vedením svých třídních učitelek v 1. pololetí letošního školního roku. Král Knihomol (pan místostarosta Malina) je pasoval do Řádu čtenářského s hodností rytíře, rytířky. Královna Knihomolka (paní knihovnice Rokytová) a rádce jim předali medaile a pasovací listiny. Každá třída obdržela sladký perníkový klíč ke knížkám, které na ně čekají doma, ve škole, ale také v knihovně. Za odvahu a krásné čtení zahrálo dětem v moderním pojetí pohádku O perníkové chaloupce amatérské divadlo JO z Ostrožské Nové Vsi. Touto cestou děkujeme za přípravu a organizaci kolektivu staroměstské knihovny, ale také našim šikovným vychovatelkám ze školní družiny, které upekly a vyzdobily krásné medaile a perníkové klíče. Těžko bychom hledali k dětským knížkám ty správné klíče.

Sdílejte!