Zápis do 1. tříd

Ředitel  ZŠ  Staré  Město  oznamuje,  že  zápis  dětí  narozených  1. 9. 2001  až  31. 8. 2002
se  koná  dne  8. 2. 2008  v přízemí  budovy  ZŠ  St.  Město,  Náměstí  Hrdinů  1000  od  11.00  do  17.00  hodin.
Zápis se týká také dětí, které měly pro školní rok 2007/2008 povolen odklad školní docházky.
Vzhledem k plynulému průběhu zápisu budete v měsíci lednu v mateřských školách seznámeni s časovým rozvrhem. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

Rodiče přijdou s dítětem a přinesou s sebou:
– žádost
– občanský průkaz, popřípadě jiný doklad totožnosti
– rodný list  dítěte
– vyplněný „Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ“
Pokud rodiče budou žádat o odklad školní docházky, přinesou s sebou žádost o odklad školní docházky, která bude doložena vyjádřením příslušného dětského lékaře a vyšetřením pedagogicko-psychologické  poradny nebo SPC.
Dotazník obdrží rodiče v MŠ nebo si jej mohou vyzvednout v ZŠ.

Sdílejte!