Besip Tour 2007

V pondělí  dne 26. listopadu se žáci 9. ročníků zúčastnili besedy, nebo chcete-li, přednášky THE ACTION – BESIP Tour 2007.
 

Jednalo se o dopravně bezpečnostní vyprávění o tom, co všechno  se může stát, jestliže za volantem či řidítky sedí nezodpovědná osoba. Záštitu nad projektem The Action převzal ministr dopravy Aleš Řebíček a generálním partnerem projektu je Ministerstvo dopravy.
Začínající řidiči byli konfrontovaní s invalidní obětí nehody, členy rodiny a  zástupci všech složek integrovaného záchranného systému, kteří poskytují zraněným účastníkům nehody pomoc. Byly prezentovány okolnosti nehody a konkrétní situace. Cílem bylo ukázat mladým dospělým, že dopravní nehody někdy mívají dramatické a radikální následky a jaký vliv to má na individuální osobní život.

Sdílejte!