Matematika převážně vážně

Ve středu 28. listopadu uspořádali matematici naší školy seminář pro ostatní vyučující.

Vyučující Mgr. Jitka Kardosová, Mgr. Milada Pitrová a Mgr. Jana Slančíková předvedly využití interaktivní tabule a dataprojektoru, předaly své zkušenosti s využitím her v hodinách matematiky, s realizací projektů,… Každý z účastníků obdržel CD s náměty do hodin.
Semináře se zúčastnilo celkem 20 vyučujících ze Zlínského kraje (ZŠ Slavičín, ZŠ Slušovice, ZŠ Kunovice, …), žádný z nich nešetřil chválou. Chvála v evaluačních dotaznících byla poděkováním vyučujícím za vzornou přípravu.
Mnozí účastníci se již hlásí na další seminář, který proběhne v dubnu 2008. 
Škola má kromě matematických seminářů akreditované i semináře z biologie, chemie, informatiky, digitální fotografie. Jejich nabídku můžete najít na stránkách naší školy v části Dokumenty ke stažení – Další vzdělávání. A kdo ví, co ještě dalšího připraví ostatní vyučující. Stojí za to se těšit.

Sdílejte!