Kůň terapeut

Tak jako v loňském roce se na naši školu obrátila organizace CPK- CHRPA s prosbou o prodej placek s obrázky koní.

Jedná se o veřejnou sbírku, která umožní koupi a výcvik koní do psychiatrických léčeben pro děti. Prodeje se ujaly dvě žákyně z 9.D a během týdne bylo všech 50 kusů prodáno. Na konto organizace poslala naše škola 1000 Kč. Všem, kdo přispěli, děkujem.

Sdílejte!