Domácí mazlíčci

V úterý 30. října proběhla v 1.třídách za spolupráce školícího a informačního střediska Bílé Karpaty beseda o domácích mazlíčcích.
Společně s dětmi jsme si v komunitním kruhu povídali o domácích zvířatech. Děti se dozvěděly, jak zvířata zdomácněla, co potřebují pro zdravý růst a spokojený život u nás. Zahrály si hry o zvířatech. Nejvíce zaujalo velké deskové zvířecí pexeso, ve kterém děti soutěžily ve skupinách. Paní učitelka jim za snahu a pěknou spolupráci rozdala samolepky.

Sdílejte!