Výsledky sběru na 1.stupni

Ve středu 17.října se za krásného počasí uskutečnil na školním dvoře 1. stupně sběr starého papíru.
Vše probíhalo podle plánu.Už před 7 hodinou ranní až do odpoledních hodin sváželi na kárkách a osobními auty děti a rodiče velké množství papíru. Z toho usuzujeme, že děti byly náležitě informované třídními učiteli, jak důležité je sbírat papír do sběrných surovin. Však třídíme odpad i ve škole. Tu nejlepší třídu čeká obrovský dort, pochvala do žákovských knížek a slíbený den zábavy. Sečtením množství papíru v jednotlivých třídách ještě není vyhráno. Čeká nás sběr ještě na jaře a pak se rozhodne o vítězné třídě. Na 1.stupni máme 12 tříd a podařilo se nám zatím posbírat 13 753 kg papíru. Největší náskok na vítězství mají třídy 5.B s 1921 kg, dále 2.A s 1846 kg, 2.C s 1526 kg a 1.C s 1 427 kg papíru. Nepodceňujeme samozřejmě další třídy, ale mají co dělat. . . Proto hodně radosti a elánu do sbírání. Čekají vás za získané peníze za sběr stolní a jiné hry do tříd.

Sdílejte!