Beseda s městskou policií

V úterý 9. října 2007 se ve školní družině uskutečnila beseda s městskou policií.Beseda se každoročně týká především dětí z 1. tříd. Nejinak tomu bylo i letos. Děti byly nejprve teoreticky seznámeny s pravidly bezpečného přecházení, aby si následně to, co se dozvěděly, ověřily v praxi. Součástí besedy byly i ukázky situací, se kterými se děti mohou v životě setkat (např. nabízení sladkostí cizí osobou, volně pobíhající zatoulaná zvířata a jiné). Děti se dozvěděly, jak na takové situace správně reagovat. Beseda se dětem velmi líbila, odnesly si z ní spoustu užitečných informací.

Sdílejte!