Úřad práce a deváté ročníky

V týdnu od 8. – 12.10. 2007 navštívili žáci 9. ročníků Informační a vzdělávací středisko ÚP v Uherském Hradišti. 

Mgr. Štěpitová je seznámila s různými profesemi, s možnostmi studia na jednotlivých SŠ a SOU v našem kraji. Žáci si mohli sami udělat na počítači test k volbě povolání a byly jim Mgr. Štěpitovou zodpovězeny všechny dotazy týkající se jejich dalšího vzdělávání. Všem žákům se na ÚP velmi líbilo a odcházeli obohaceni o nová informace, které jistě využijí ve svém dalším životě.

Sdílejte!