Výstavka zahrádkářů

V prvním říjnovém týdnu proběhla na I. stupni výstava výpěstků členů Českého svazu zahrádkářů ve Starém Městě. 
Děti i rodiče si prohlédli výstavku různých druhů ovoce, zejména jablek. Zastoupeny byly i vzorky zeleniny. Žáci si tak prakticky mohli zopakovat učivo prvouky a přírodovědy. Nejvíce návštěvníky upoutala část výstavy věnovaná včelařům, spojená s ochutnávkou medu. Společně s výstavou zahrádkářů proběhla výstava fotografií nazvaná Adopce na dálku (do projektu je zapojena také naše škola).

Sdílejte!