Den jazyků

Dne 27.9. 2007 proběhl na I. stupni Den jazyků.V rámci Dne jazyků si žáci 5. tříd připravili pro své mladší kamarády krátký program. Zazněla v něm anglická píseň Superstars, na kterou si žáci přinesli hudební nástroje a připravili si líbivé kostýmy. V průběhu programu se žáci druhých tříd naučili názvy některých hudebních nástrojů a po splnění krátkého samostatného úkolu byli všichni odměněni malou sladkou odměnou. Celá akce se malým i velkým velmi líbila.

Sdílejte!