Sportovní olympiáda prvňáčků

Dne 26.9. ve středu proběhl ve spolupráci se Střediskem volného času Klubko ve Starém Městě olympijský den.
Děti 1.tříd se zúčastnily 6 sportovních disciplín: skok do dálky z místa, hod granátem na cíl, hod kriketovým míčkem, sprint na 50 m, běh na 200 m, a štafety družstev. Nechyběly diplomy, medaile, sladké odměny a pochvala všem dětem za vynikající sportovní výkony všech dětí. Umístění děvčat: 1.místo Pilušová Simona 2.místo Prostředníková Anna 3.místo Chrástková Žaneta, Samsonová Vendula, Tomková Aneta Umístění chlapců: 1.místo Jelínek Tomáš 2.místo Skřivan Marek 3.místo Buček František, Kedra Josef

Sdílejte!