Sportovní olympiáda prvňáčků

Ve středu 26. září proběhl ve spolupráci se Střediskem volného času Klubko ve St. Městě olympijský den.
Děti z 1.tříd se zúčastnily 6 sportovních disciplín: skok do dálky z místa, hod granátem na cíl, hod do dálky kriketovým míčkem, sprint, běh na 200 m a štafeta družstev. Nechyběly diplomy, medaile, sladké odměny a velká pochvala všem dětem za výborné výsledky v jednotlivých disciplínách.  Umístění dívek:1.místo Pilušová Simona2.místo Prostředníková Anna3.místo Samsonová vendula, Tomková Aneta  Umístění chlapců:1.místo Jelínek Tomáš2.místo Skřivan Marek3.místo Buček František, Kedra Josef

Sdílejte!