Exkurze do Puruplastu a Nedakonic

V úterý 18. 9. se někteří žáci 8.ročníku (8.C, 8.D) zúčastnili v rámci projektu Alternativní zdroje energie exkurze do Nedakonic a Kostelan.

V Nedakonicích si mohli prohlédnout ekologický dům vytápěný solárními panely a vybavený tepelným čerpadlem. Žáci se v podání pana starosty Nedakonic Jiřího Smělíka dozvěděli, jakým způsobem tepelné čerpadlo funguje.
Poté jsme navštívili firmu Purus v Kostelanech, která vykupuje plasty kvůli jejich recyklaci. Viděli jsme, jak se zpracovávají již dosloužené plastové výrobky, PET láhve aj.
Firma Purus ze vzniklého granulátu vyrábí sáčky, folie, mřížky Ecorastr sloužící ke zpevnění hrází, svahů nebo při výstavbách.
Žáci byli rovněž seznámeni s nutností a důležitostí plasty recyklovat. 

Sdílejte!