Projekt Škola pro život skončil

V červenci 2007 skončil projekt Škola pro život, který byl spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR.

Finanční přínos byl 1 736 000,- Kč, celkový je nevyčíslitelný. Během dvou let proběhla spousta aktivit pro žáky i učitele, které jsou popsané v části Škola pro život. Přispěly ke zlepšení našeho školního vzdělávacího programu Škola pro život (název podle projektu), podle kterého vyučujeme již druhým rokem. Získali jsme spoustu zkušeností, které v budoucnosti zcela jistě zužitkujeme.

Sdílejte!