Mladí tvůrci pro Dunaj

Již potřetí „zabodovali“ naši žáci v mezinárodní soutěži Mladí tvůrci pro Dunaj. Letošní téma Kultura a lidé v povodí Dunaje bylo zajímavé a obtížé.
Dílo Kultura Slovácka získalo cenu české delegace Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje. Mapu z přírodních materiálů a papíru vytvořili žáci 9. ročníku Helena Korvasová, Hana Fryštáková, Petra Facalková, Petra Kotková, Petr Žilínek a Alžběta Michalcová pod vedením paní učitelky Michaely Škrabalové. Doplňující informace k letošnímu ročníku naleznete na internetových stránkách Unie pro řeku Moravu – http://www.uprm.cz, kde je umístěna i fotografická dokumentace. 

Sdílejte!