Rozloučení s deváťáky

Ve čtvrtek 29. června jsme se slavnostně rozloučili s vycházejícími žáky.
Z naší školy odcházeli žáci pěti tříd. Za přítomnosti starostů Starého Města pana Josefa Bazaly, Kostelan Josefa Bozděcha, Nedakonic Jiřího Smělíka, Jalubí Karla Malovaného, místostarosty Starého Města pana Radoslava Maliny se se žáky rozloučili třídní učitelé, ředitel školy i především rodiče. Žáci obdrželi pamětní list školy a Města Starého Města. V průběhu rozloučení vystoupil sbor školy a nově vzniklá folklórní skupina. Přejeme vše vycházejícím žákům, aby se jim v dalším studiu i životě dařilo.
Fotodokumentace z akce je v části Galerie – rozloučení.

Sdílejte!