Literární soutěž

Z HANÉ PŘES SLOVÁCKO NA VALAŠSKO – MŮJ RODNÝ KRAJ, tak zněl název literární soutěže, kterou vyhlásil Mgr. Josef Slovák – náměstek hejtmana Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu.
Cílem soutěže bylo upevnění vědomí sounaležitosti se svým rodným krajem a prohloubení znalostí o historii, slavných osobnostech a zvycích regionu. Za naši školu ve velké konkurenci získal zvláštní cenu Tomáš Holešovský ze 6.c, který pro svou báseň použil slovácko – český slovník z knihy Zdeňka Halušky Slovácko sa súdí. A jak tato báseň zněla?CHVÁLA SLOVÁCKÉMU NÁŘEČÍNa húře stávala bedna,
ta bedna – a na ní žena.Žena držela hromničku
a ve vlasech měla gumičku.Mívala s sebou chabovisko
a sukni proklatě nízko.Na téj húře s ní byl raubíř,
jenž  měl plný puchýř.Ta žena rozbila skřich
a raubíř křikl: „To je hřích!“Rychle se pakovali,
avšak moc neuspěli.Viděli grunt a statkáře,
Ten zařval:“Negdo je na húře.“„Tam na húře negdo je!“
Kdo uteče vyhraje.Statkář padnul k zemi,
o pod pěstí raubíře.A kdosi vtom zařval:
„Tu ženu dejte za mříže.“Raubíř utek, žena za mřížama,
zničená – furt a pořád sama.Ale až ju pustíja, ….!!!!
Tomáškovi blahopřejeme.

Sdílejte!