Matematické soustředění

Ve dnech 18. a 19. června se žáci šestého a sedmého ročníku matematických tříd zúčastnili soustředění na Radějově.
Tento pobyt byl částečně hrazen z fondu ESF a děti ho dostaly jako odměnu za hojnou účast v soutěžích a olympiádách a za reprezentaci školy. Činnost žáků byla zaměřena na matematické hry a soutěže. Děti také provozovaly zajímavé aktivity v přírodě zaměřené na osobnostní a sociální výchovu. Součástí dvoudenního pobytu byla i turistika. V Kněždubu žáci navštívili Slovácký Slavín a podívali se na dům Jožky Úprky. Za úspěchy v soutěžích dostaly děti diplomy a sladké odměny.

Sdílejte!