Výchovný koncert

Dolinečka tančila dětem z mateřských škol i Základní školy Staré Město.
V pátek 22.6. se děti těšily do nové Sokolovny, tam nám vedoucí Dolinečky připravili pestrý folklórní program. Děti nám zazpívaly písničky a seznámily nás s vesnickými zvyky. Největší ohlas publika sklidili chlapci verbíři, kteří dokázali, že umí nejen zpívat, ale i cifrovat.   

Sdílejte!