Projekt Škola pro život ve finále

Během uplynulých dvou školních let na naší škole probíhal projekt Škola pro život, který je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem republiky. Celkem jsme na něj obdrželi 1736 000,- Kč. Spolupracovali jsme při něm se Základní školou Tupesy a Základní školou Uherské Hradiště – Větrná.
Na škole jsme úspěšně zahájili a budeme pokračovat ve výuce volitelných předmětů Počítačová grafika a Mediální výchova. Zakoupili jsme fotoaparáty, počítače a multifunkční zařízení do kabinetů. A především v závěru realizace projektu velké množství literatury, kterou budeme používat při výuce, případně si ji můžete zapůjčit ve školní knihovně.
Připomínám akce, které díky projektu proběhly, či ještě proběhnou:
– prezentace žáků 6. tříd (šesťáci se stávají páťákům průvodci po škole)
– Poznáváme země EU (projektové dny žáků 7. tříd – připomeňme např. Lochneskou  příšeru, lyžování, tradice a zvyky..)
– Alternativní zdroje energie (díla žáků 8. tříd absolvovala cestu po okolních obecních úřadech )
– Oborové dny (žáci 9. tříd prezentovali výsledky svého snažení i na partnerských školách)
V rámci projektu cestovali učitelé i žáci. ,,Mediální hvězdy“ byly v Praze, kde kromě jiného navštívily trojrozměrné kino, Český rozhlas, pochopitelně Pražský hrad a známé pamětihodnosti. Jely také na festival do Zlína, navštívily tiskárnu i redakci Slováckých novin.
Osmáci sbírali informace v přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně i v papírnách ve Velkých Losinách, byli i v Puruplastu, v Kovosteelu i v Nedakonicích, kde debatovali o tepelných čerpadlech. Žáci matematických tříd absolvovali dvoudenní soustředění na Radějově.
Učitelé vycestovali na vícedenní vzdělávácí akce na Radějov, do Karlovic a do Luhačovic, školili se i ve škole. Za dva roky absolvovali kurzy Osobnostní a sociální výchovy, Kritického myšlení, práce s intranetem i z digitální fotografií.
U učebny přírodopisu vznikl přírodovědný koutek, kde se můžete toulat chřibskou přírodou..
U jazykové učebny je instalována výstava Slovácko mýma očima, v prostorách celé školy  jsou práce, které průběžně vznikaly (Staré Město v proměnách času, práce žáků předmětů Počítačová grafika, projekty…).
Souhrnné informace o projektu jsou umístěny na panelech u kanceláře školy.
Projekt v červnu končí. Byl náročný, ale určitě přínosný. Mé poděkování patří všem učitelům i žákům, kteří se na jeho realizaci podíleli.Josef Jurnykl

Sdílejte!