Proč se říká?

TŘETÍMU SMRT!
= pověrčivé heslo kuřáků, podle něhož si mohou jednou zápalkou připálit nejvíce dva
Jižní cíp Afriky se od poloviny 17. století stal doménou převážně holandských kolonistů, kteří si říkali Búrové. (SEDLÁCI). O dvě stě let později založili republiku Transvaal – r.1852 a Oranžský svobodný stát – r.1854. Koncem 19. století, po objevení pohádkově bohatých nalezišť zlata a diamantů, se celá oblast dostala do centra pozornosti Angličanů. Aby Búrové odvrátili hrozící anglický vpád, vyhlásili v říjnu 1899 Anglii válku. Tuto tzv. bursko –  anglickou válku (1899-1902) vedli na obou stranách jen  kolonizátoři, domorodé obyvatelstvo zůstalo stranou. Anglické velení postupovalo proti Búrům nelítostně a bezohledně: vojáci ničili jejich farmy a obyvatelstvo zaháněli násilím do táborů obehnaných ostnatým drátem, kde je po stovkách kosily nemoci a hlad.Chvíle Búrských střelců přicházela v noci, kdy nedočkavě čekali, až angličtí vojáci poruší kázeň a zapálí si cigaretu. Jakmile vzplanula zápalka, zamířili, zatímco si od ní připaloval druhý, odhadli vzdálenost a třetího už zasáhla smrtící kulka. Na tuto skutečnost reagoval Britský polní řád, v němž se uvádělo, že při nekázni a zapalování cigaret či doutníků jedinou zápalkou v dohledu nepřítele lze očekávat, že třetí zahyne. Jako v každé válce i v této zvítězili silnější. 31. května  1902 byla uzavřena mírová smlouva a Búrové se stali britskými poddanými. V roce 1910 byli obě búrské republiky včleněny jako provincie do nově vytvořené jihoafrické unie. Po Búrech zůstal dodnes název pro arašídy, burské oříšky a snad i “búr ‘‘, tj. v zlodějské hantýrce pětikoruna.
Zpracovala Ivana Kadlčíková, 9.b

Sdílejte!