Vědomostní test

1.Zub je složen z těchto částí:
a) korunka, třmen, kořen   
b) koruna, kmen, kořen
c) korunka, krček, kořen

2.Vnitřní část kostí je vyplněna:
a) sklovinou
b) dření
c) klky
3.Největší žláza lidského těla  se nazývá:
a) mozek
b) játra
c) podvěsek mozkový
4.Moč se tvoří v:
a) játrech
b) močovém měchýři
c) ledvinách
5. 60% z čísla 12 845 400 je:
a) 2 140 900
b) 7 707 240
c) 770 724
6. Mezi národní parky nepatří:
a) Šumava
b) KRNAP
c) Slavkovský les
7. CH3COOH je vzorec:
a) kyseliny mravenčí
b) kyseliny octové
c) ethanolu
8. Urči, které krevní skupiny známe:
a) skupiny A,B,0
b) skupiny X,Y,Z
c) skupiny 1,2,3
9.Na konferenci  do Mnichova nebyli pozváni představitelé:
a) Itálie
b) Francie
c) ČSR
d) Anglie
10.Motor o výkonu 300W vykonal práci 12 000 J. Kolik sekund na to potřeboval?
a) 3600 s
b) 400 s
c) 360 s
d) 40 s

Sdílejte!