Mladí hudci

Hudecká kapela naší školy složená ze žákůa pana učitele Drgáče a pana učitele Pavely spolu s dívčím pěveckým sborem uspořádala na 1.stupni naší školy vystoupení. Žáci se seznámili s lidovými písněmi Slovácka, s hudebními nástroji a činností  tohoto kroužku. Byli vyzváni k přihlášení se v novém školním roce do kapely, kde mohou uplatnit své znalosti hry na hudební nástroj a zpěv. Na závěr vystoupení si společně všichni zazpívali píseň Beskyde.

Sdílejte!