Přírodovědná soutěž

Dne  1. 6. 2007 se žáci pátých tříd zúčastnili přírodovědné soutěže na Městském úřadě ve Starém Městě.
Cílem této soutěže bylo poznávání přírody v našem okolí. Pětičlenné skupinky páťáků řešily jednotlivé úkoly formou testu a poznávání rostlin a živočichů. Nejlépe se podařilo vyřešit náročné úkoly D. Juráskové, D. Paličkové, K. Staufčíkové, K. Kovaříkové a  A. Sikorové. Na dalších dvou místech se umístili chlapci a dívky z 5. A. Všechny vítězné skupinky dětí byly odměněny diplomy a cenami z rukou pořadatelů Aleny Pluhařové ml. i st., pana Baláže a pana starosty Bazaly.  Žákům se soutěž líbila.  Organizátorům soutěže ještě jednou děkujeme a rádi se příští rok opět zúčastníme.

Sdílejte!