Škola pro život

V úterý 22. května proběhl na naší škole seminář, na kterém jsme zájemcům z ostatních škol předali své zkušenosti s realizací projektu.

Projekt jsme podávali v rámci 1. výzvy OPRLZ v roce 2005, letos v červnu proběhnou poslední aktivity. Díky projektu se na škole zlepšilo vybavení, především publikacemi, vyučující absolvovali spoustu školení, se žáky jsme realizovali různé exkurze, projektové dny,.. Věříme, že seminář, na kterém účastníci obdrželi kromě informační brožury o projektu i DVD  s prezentacemi žáků i s fotodokumentací projektu, bude pro ně přínosem.

Sdílejte!