Vědomostní test

1.Urči slovo, které nejvíce nepatří mezi ostatní slovo:
a)hořet
b)oheň
c)bezpečný
d)požár
e)zápalky2.Nejvodnatější řekou Afriky je:
a)Nil
b)Amazonka
c)Kongo
d)Volha3.Urči kde se tvoří červené krvinky:
a)v žaludku
b)v kostní dřeni
c)ve slinivce břišní4.Symbolem křesťanské výry je:
a)kněz
b)kříž
c)kostel5.První světová válka probíhala v letech:
a)1914-1918
b)1912-1916
c)2001-20056.Jeden ze světelných zdrojů je:
a)Měsíc
b)plamen táboráku
c)kniha
d)zrcadlo7.RAM je označení pro:
a)pevného disku
b)operační paměti počítače
c)internetu
d)tiskárny8.Písek s vodou je různorodá směs:
a)suspenze
b)emulze
c)aerosol9.Mezi tzv. karbonylové sloučeniny patří:
a)fenol
b)aceton
c)kyselina mravenčí
d)ethylenglykol10.Výkonnou moc v České republice má:
a)prezident a senát
b)vláda a prezident
c)Ústavní soud

Sdílejte!