Naše třída v zrcadle

Vejdete-li do naší třídy v průběhu vyučování, uvidíte asi totéž co v jiných třídách.Dvacet tři dětí sedících v lavicích (samozřejmě ne podle zasedacího pořádku) a jednoho učitele.
O přestávce se vám však naskytne úplně jiný pohled. Spatříte několik málo jedinců sedících ve svých lavicích a zbytek třídy namačkaný v pravém rohu třídy, u nejzničenější části nástěnky. Zde se debatuje o nejrůznějších věcech. Ale zkusme se zamyslet nad tím, proč je přitahuje právě tento roh a žádný jiný. Magickou moc, která by přitahovala celou třídu, asi v sobě nemá, a tak jediný důvod, který mě napadá, je, že to je, protože jsou v tomto rohu okna (světlo, výhled před školu), největší možná vzdálenost od dveří (omezený výhled učitelů jdoucích po chodbě na tento roh) a parapet (opěradlo). Nicméně, záhadou tohoto rohu ještě nikdo nerozřešil a doufám, že se ji nikdo ani nebude pokoušet řešit. 
                                                                                           Martin Skrášek, 8.C

Sdílejte!