Slovácko mýma očima

Ve čtvrtek 10. května proběhla v prostorách II. stupně vernisáž výstavy Slovácko mýma očima. Mgr. Marcela Hradská na ní řekla:

Vážení hosté, milí rodiče a žáci,
dovolte mi, abych vás přivítala na zahájení dnešní výstavy nazvané Slovácko mýma očima.
Není to tak dávno, vlastně loni na podzim, co jsme se prostřednictvím naší výstavy procházeli chřibskou přírodou. V dnešní výstavě jsme se zaměřili na oblast folkloru, zvláště na ten, který je nám nejbližší, na folklor slovácký.
    Téma projektu bylo vybráno záměrně. Naši žáci se ve svých projektech dotýkají různých témat, např. studují život severoamerických indiánů, Keltů, kreslí řeckou architekturou, poznávají cizí a vzdálené země. Neprávem opomíjené se však stává místo, kde se narodili, kde žijí, kam chodí do školy, kde tráví svůj volný čas. Vědí, jak se zdobili indiáni, umí pojmenovat prvky řecké architektury. Jistě, je zajímavé poznávat cizí kultury, ale  myslím, že stejné dobrodružství můžeme zažívat i při procházce historií a tradicemi oblasti  Slovácka.
    A tak jsme si při výtvarné práci vyprávěli o tom, jak naši předkové žili, jaké si stavili domy, jak je zdobili slováckým ornamentem. Žáci odhadovali význam slov, která se už používají jen velmi zřídka, např. žudro. Co nám, starší generaci, je známé, nejmladší generaci zní už zcela cizokrajně. Při kresbě a malbě tradičního lidového oděvu pozorovali starobylý střih, tvar i zdobné prvky. Jednotlivé části oděvu dokázaly pojmenovat zvláště děti, které navštěvují taneční folklorní kroužky. Slovácko je bohaté nejen lidovým kroji, ale  také lidovou písní, hudbou a tancem. A právě tyto děti nám ochotně zazpívaly i zatancovaly. Jak byly také překvapeny v jedné sedmé třídě, když se dověděly, že jejich spolužák se účastnil jízdy králů jako opravdový král. Se zájmem pak sledovaly z videonahrávky autentický záznam průběhu celé slavnosti. Trpělivě rovněž překreslovaly slovácký ornament nejen na papírové, ale i keramické džbánky.
            Součástí výstavy jsou také práce vytvořené v hodinách  počítačové grafiky. Animace, koláže, monogramy, vizitky a další práce tak tvoří jakýsi protipól historii a tradici. Jsou obdivuhodné a přiznejme si , že mnohým z nás, zvláště těm starším, zní termíny, které děti musí znát při práci s počítačem, značně cizokrajně.
A proto je víc než správné, že se v naší výuce historie prolíná se současností a zároveň se pohlíží i do budoucnosti. Přeji si, abyste při zhlédnutí výtvarných prací zažívali příjemné pocity. Aspoň takové, jaké pociťovaly vaše děti, když je pod vedením vyučujících výtvarné výchovy paní učitelky Hradské, Malinové a pana učitele Osohy, vytvářely.
     Na závěr bych chtěla připomenout, že tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
    Ráda bych také poděkovala školní cimbálové muzice, která pod vedením pana učitele Drgáče a pana učitele Pavely prostřednictvím krásných písniček dokreslila atmosféru slováckého odpoledne, stejně jako verše, které nám přednesla žákyně 8. D Katka Chlupová.
Děkuji vám za pozornost, přeji hezký zážitek.

Sdílejte!