Poznáváme země EU

V pátek 27. 4. 2007 vystoupili před spolužáky žáci 7. ročníků Základní školy Staré Město s projekty „Poznáváme země EU“. Celá akce je financována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Žáci pracovali celkem na sedmi tématech, která si sami zvolili. Se svými učiteli jim věnovali hodně volného času. Vypátrali fakta o historii EU, o vynálezech – důležitých i méně důležitých, o cestování, tradicích, zvycích a životě v zemích EU. Obdiv si zasloužily dívky, které zatančily španělské bolero. Od spolužáků slyšeli pozdravy v řadě evropských jazyků, některé vyvolaly hlasitý smích. Dozvěděli se, kde by se mohla vyskytovat Lochnesská příšera, co se o ní ví a co o ní ví ostatní. Na závěr byli formou televizního přenosu seznámeni s významnými středisky zimních sportů a se slavnými osobnostmi lyžování. Ale to nebylo vše, alpští lyžaři předvedli své pohybové nadání při hitu od švédské skupiny ABBA. Potlesk byl tak bouřlivý, že účastníci museli vše zatančit ještě jednou.
Po celou dobu vládla v jídelně příjemná a uvolněná atmosféra. Pro velký úspěch se prezentace uskuteční ještě jednou ve čtvrtek 10. 4. před rodičovskými schůzkami a vernisáží výtvarných prací žáků na téma Slovácko mýma očima.

Sdílejte!