Policie ČR ve škole

Dne 16. 4. 2007 dorazilo na dvůr školní budovy 1000 policejní auto a samozřejmě vzbudilo náležitou pozornost. Policejní vozy totiž neparkují ve škole často.
Z vozu vystoupil pan praporčík Šicha a zahájil překvapení toho dne – vzdělávací a výchovnou akci pro žáky 1. stupně naší školy. Přednáška spojená s testem prověřila znalosti žáků 2. a 3. ročníku, ale také schopnost člena policie pracovat s dětmi. Nutno konstatovat, že pracovník policie je nejen výborný ve svém oboru, ale současně dovede děti zaujmout a udržet jejich pozornost, což není zdaleka tak jednoduché, jak si většina naší veřejnosti myslí! Po přednáškách následovala ta akčnější část dopoledne – vystoupení policejních psovodů s ukázkou výcviku psů a následně předvedení zadržení pachatele. Už při představování psů bylo zajímavé zjištění, že pouze 1 žák školy si zapamatoval, že je slušnost odpovědět na pozdrav. Pouze Martin Tomaštík odpověděl zdravícímu Akimovi zvučným HAF HAF HAF a mile tak překvapil přihlížející učitelský sbor. Je zajímavé, že i když vyšší ročníky viděly vystoupení psovodů i v minulých letech, přesto nadšeně prožívaly zadržení figuranta. A když se psovi podařilo darebáka povalit při razantním útoku na zem, bylo nadšení ohromné. Jsme rádi , že se děti ještě pořád orientují v tom, co je dobré a co nikoliv. A moc děkujeme členům policie za jejich výbornou akci u nás, těšíme se už dnes na příští .

Sdílejte!